Energie Transitie

IHomer Atlantic Green richt zich op de ‘Energie Transitie’ en daarbinnen het Elektrisch Vervoer (EV) in het bijzonder. EV staat momenteel nationaal en internationaal zeer in de belangstelling omdat het gezien wordt als één van de belangrijkste manieren om de gestelde klimaatdoelstellingen te realiseren. Nederland is internationaal koploper op dit gebied. Het zijn dan ook de Nederlandse bedrijven die op dit moment expanderen naar de andere Europese landen en zelfs daarbuiten. Belangrijke Nederlandse initiatieven als Open Charge Point Protocol (OCPP) en Open Charge Point Interface (OCPI) zijn of worden internationaal tot standaard verheven. De automobielindustrie ondergaat een enorme verandering, gerenommeerde bedrijven ondervinden concurrentie uit onverwachte hoek. Tesla is daarvan het bekendste voorbeeld, maar ook Google en wellicht ook Apple zijn bezig met het ontwikkelen van Elektrische voertuigen. De snelle innovaties vragen om steeds innovatiever software waarbij het ‘gewone’ laden al outdated is en het ‘slim’ laden de huidige stand van zaken is. Bij dit slimme laden wordt rekening gehouden met diverse condities, zoals het moment waarop het voertuig weer beschikbaar moet zijn, de prijs van energie en de capaciteit van het energienet. Op dit moment wordt er zelfs al energie vanuit auto’s teruggevoerd in het energienet indien daar behoefte is.