Zorg

De zorgmarkt in Nederland is sterk in beweging, waarbij de focus steeds meer lijkt te liggen op efficiency en kostenbesparing. Centraal staat de vraag hoe de kosten controlleerbaar en voorspelbaar te houden zonder in te leveren op de kwaliteit van de zorg. Innovatieve oplossingen waar ICT een centrale rol speelt worden daarbij vaak gebruikt als instrument, naast het optimaliseren van processen door onderdelen te automatiseren of gegevens op een electronische manier veilig te delen.

Ontwikkelingen waar IHomer de afgelopen jaren aan heeft bijgedragen. Denk daarbij aan de ontwikkeling van een eHealth Warenhuis, voor het online ondersteunen van medische behandeltrajecten, maar ook aan AZNConnect waarbij het voor de Spoedeisende Hulp van een Ziekenhuis mogelijk wordt om mee te kijken in de ambulance of onze interactieve informatiezuil voor orgaandonatie. Wij ontwikkelen steeds meer apps op de mobiele telefoon om het zorgproces te ondersteunen, denk daarbij aan medische dagboeken met koppelingen naar telemetrie oplossingen.

IHomer heeft ervaring opgedaan van de specifieke zorgprocessen, zoals zorgpaden, DOT, patientveiligheid en technologieeen die een belangrijke rol spelen in de zorg, denk daarbij aan HL7, XDS, LSP, DICOM, VNA. Met deze kennis zijn wij in staat om onze ICT kennis sneller en effectiever in te zetten bij ICT vraagstukken van onze klanten in de zorg.

Wanneer u van gedachten wil wisselen over een ICT-vraagstuk in de zorg. Neem dan gerust contact met ons op.