Atlantic Green

IHomer Atlantic Green richt zich op de ‘Energie Transitie’ en daarbinnen het Elektrisch Vervoer (EV) in het bijzonder. EV staat momenteel nationaal en internationaal zeer in de belangstelling omdat het gezien wordt als één van de belangrijkste manieren om de gestelde klimaatdoelstellingen te realiseren. Nederland is internationaal koploper op dit gebied. Het zijn dan ook de Nederlandse bedrijven die op dit moment expanderen naar de andere Europese landen en zelfs daarbuiten. Belangrijke Nederlandse initiatieven als Open Charge Point Protocol (OCPP) en Open Charge Point Interface (OCPI) zijn of worden internationaal tot standaard verheven. De automobielindustrie ondergaat een enorme verandering, gerenommeerde bedrijven ondervinden concurrentie uit onverwachte hoek. Tesla is daarvan het bekendste voorbeeld, maar ook Google en wellicht ook Apple zijn bezig met het ontwikkelen van Elektrische voertuigen. De snelle innovaties vragen om steeds innovatiever software waarbij het ‘gewone’ laden al outdated is en het ‘slim’ laden de huidige stand van zaken is. Bij dit slimme laden wordt rekening gehouden met diverse condities, zoals het moment waarop het voertuig weer beschikbaar moet zijn, de prijs van energie en de capaciteit van het energienet. Op dit moment wordt er zelfs al energie vanuit auto’s teruggevoerd in het energienet indien daar behoefte is.

Ons team is samengesteld uit senior ontwikkelaars die hun sporen in deze markt ruimschoots verdiend hebben. We ontwikkelen back-office systemen voor zowel de EV- als de smart grid markt. Naast deze back-office systemen ontwikkelen we ook embedded software voor de decentrale systemen, zoals de laadpalen en specifieke smartgrid hardware. We hebben een belangrijke rol in het bepalen van de specificaties van het genoemde OCPP en een meewerkende rol bij de totstandkoming en implementatie van het OCPI protocol.

De volgende deelnemers vormen de kleur Atlantic Green:

Bas van Stratum

Dennis Laumen

Energie Transitie

Eric Ettes

Lucien Joppe

Marc Nulens

Mark van den Bergh

Mark van den Boomen

Robert de Leeuw