Samenwerken

De manier waarop mensen binnen organisaties werken verandert. Het nieuwe werken heeft de vaste werkplek en locatie uit de weg geruimd. Zelfsturende teams geeft teams de mogelijkheid om zelf te bepalen wie wat gaat doen op welk moment. Bij deze veranderende werkwijze horen ook andere IT oplossingen. Niet langer slimme systemen die uitgaan van “domme” mensen, maar krachtige tools die gebruikt worden door slimme mensen. Systemen die niet alles blokkeren en mensen in een harnas plaatsen, maar juist systemen die ruimte geven aan eigen invulling en gebruik. Het is niet voor niets dat Excel nog het meest gebruikte managementtool is.

De nieuwe software systemen moeten vrij en toegangkelijk voor ieder teamlid zijn, mensen moeten zich kunnen abonneren op interesse gebieden en zelf kunnen bepalen welke taken zij op zich nemen. Transparantie in wie heeft wat gedaan moet zorgen voor de beveiliging en chatten over de werkzaamheden komt in plaats van de email.