Verbinden

Naast het Internet of Things, waarbij allerlei apparaten aangesloten worden op het internet, ontstaat er ook een Internet of Services. Diensten die via het internet beschikbaar komen zonder menselijke tussenkomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan “Crowd” diensten waarbij producten in delen verhandeld worden aan grote groepen mensen. Maar ook matching en optimalisatie platformen waar alternatieven worden aangereikt die zonder het platform onbereikbaar waren.

Software speelt een cruciale rol in het deze diensten. Software die mensen via het internet verbind zonder dat er een organisatieverband is. Software die de transacties mogelijk maken en afhandelen. Software ook die bovenal betrouwbaar en schaalbaar is.